The Bilingual Advantage

The Impact of Language Learning on Mind & Brain

Position Paper on the Value and Future of Language Education

Tổng quan

Có bằng chứng cho thấy những người biết hai hay nhiều ngôn ngữ sẽ có lợi thế hơn những người chỉ biết đơn ngữ. Báo cáo này sẽ trình bày 6 lợi thế của việc biết hai hay nhiều ngôn ngữ lên não bộ và tư duy. Tài liệu cũng giải thích tại sao sự thành công của việc học ngôn ngữ phụ thuộc vào các phương pháp giáo dục khác nhau trong đó kết hợp việc học ngôn ngữ như một môn học, và sử dụng ngôn ngữ như một công cụ học tập.

Khoa học thực nghiệm về ngôn ngữ, tư duy và não bộ đã được mở rộng trong 10 năm qua. Lĩnh vực này cung cấp cái nhìn sâu sắc về thiết kế các phương pháp giảng dạy. Một trong số đó là đánh giá lại việc dạy ngôn ngữ như một môn học riêng biệt. Một hướng tiếp cận khác là tạo cơ hội cho những người trẻ học tập qua một ngôn ngữ nữa.

Bài viết này là một bản tóm tắt ngắn gọn các vấn đề chính liên quan đến giáo dục ngôn ngữ. Có nhiều tranh luận cho rằng việc thông thạo hơn một ngôn ngữ, cho dù chỉ biết sơ qua ngôn ngữ đó, cũng mang lại những lợi ích mà những cá nhân đơn ngữ không thể nào tiếp cận được.

Nội dung chính

 1. Học tập ở thế kỷ 21: điều gì là cần thiết
  • Năng lực tư duy hệ thống là một năng lực thiết yếu
 1. Học ngôn ngữ ở thế kỷ 21: điều chúng ta biết
  • Những lộ trình học ngôn ngữ hiệu quả
 1. Lợi thế song ngữ đối với tư duy và não bộ: điều chúng ta nên biết
  • 6 lợi thế cho những người có thể tư duy bằng hai hay nhiều ngôn ngữ
 1. Giáo dục ở thế kỷ 21: điều chúng ta nên làm
  • Một gợi ý cho trường học

Lưu ý:

 • Bản báo cáo này cô đọng những lý thuyết và nghiên cứu sâu rộng, cung cấp cho người đọc một bản tóm tắt dễ hiểu. Cuối tài liệu có danh mục các tài liệu tham khảo của các ấn phẩm nghiên cứu quan trọng liên quan. Cuối chân trang thường có chú thích về các thuật ngữ chính được sử dụng trong báo cáo. Bản báo cáo đầy đủ sẽ được hoàn thiện vào năm 2021.
 • Nghiên cứu này được điều chỉnh từ một báo cáo phân tích tổng hợp ban đầu được thực hiện cho Ủy ban Châu Âu năm 2009 về chủ đề Ch nghĩa đa ngôn ng và s sáng tạo: hưng đến bng chng thc nghim, trong cuốn S đóng góp ca ch nghĩa đa ngôn ng đi vi năng lc sáng tạo.
 • Thuật ngữ song ng có thể được định nghĩa khác nhau. Trong bài viết này thuật ngữ song ng được sử dụng để chỉ một cá nhân thường xuyên sử dụng hai hoặc nhiều ngôn ngữ với mức độ thành thạo khác nhau.
 • Do đặc tính đa chiều của các biến số trong nghiên cứu về giáo dục, tư duy và não bộ, người đọc cần phải cẩn trọng trong đọc hiểu nghiên cứu. Nghiên cứu trong lĩnh vực này chịu sự ảnh hưởng xã hội và chính trị, điều này có thể có ảnh hưởng không mong muốn đến việc thiết kế và giải thích nghiên cứu. Việc khái quát hóa các kết quả cần được thực hiện cẩn trọng khi xét t khả năng nhân rộng kết quả nghiên cứu từ bối cảnh này sang bối cảnh khác.
Open Report

Information: david.marsh@educluster.fi

Marsh D., Díaz-Pérez, W., Frigols Martín, M.J., Langé, G., Pavón Vázquez, V., Trindade, C. (2020) The Bilingual Advantage: The Impact of Language Learning on Mind & Brain. Jyväskylä: EduCluster Finland, University of Jyväskylä Group