The Bilingual Advantage

The Impact of Language Learning on Mind & Brain

Position Paper on the Value and Future of Language Education

Navigating the New Realities: Miksi kielten opetus usein epäonnistuu ja millaisia syvällisiä etuja kielten tuottaa ajattelulle ja aivoille

Aivotutkimuksen edistysaskeleet laajentavat jatkuvasti ymmärrystämme hyödyistä, joita usean kielen osaamisen tuottaa ajattelun ja aivojen kehitykselle.

Jyväskylän yliopistokonserniin kuuluva EduCluster Finland on julkaissut päivityksen alunperin 2009 Euroopan komissiolle tuotetusta raportista, joka kokoaa neurotieteellisen tutkimuksen tuloksia kielistä ja luovuudesta. Aluperäinen raportti herätti aikanaan maailmanlaajuista huomiota.

The Impact of Language Learning on Mind and Brain –raportti tuo esiin, millaisia huomattavia etuja henkilö saa käyttämällä säännöllisesti useaa kieltä.

Edut liittyvät aivojen rakenteeseen, muistiin, ajattelutapoihin, oppimiseen, muiden ihmisten ymmärtämiseen, ongelmanratkaisuun ja turvalliseen navigointiin informaatiota tulvivassa digitaalisessa maailmassa.

Raportti kehottaa kiinnittämään huomiota kielten oppimisen arvostukseen ja muuttamaan kielten opetuksen menetelmiä. Muutokset voisivat osaltaan tukea niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen toteutumista.

Open Report

Lisätietoja: david.marsh@educluster.fi

Marsh D., Díaz-Pérez, W., Frigols Martín, M.J., Langé, G., Pavón Vázquez, V., Trindade, C. (2020) The Bilingual Advantage: The Impact of Language Learning on Mind & Brain. Jyväskylä: EduCluster Finland, University of Jyväskylä Group