EduCluster Finland Global Careers

New recruitment incoming

Opettajan urapolut ulkomailla -tilaisuus

EduCluster Finlandin (ECF) kansainvälisten partnerikoulujen rekrytointi lukuvuodelle 24–25 lähestyy.

Oletko kiinnostunut opettajan työstä ulkomailla?

Tule online-tapahtumaan kuulemaan suomalaisia opetusalan ammattilaisia, jotka työskentelevät tällä hetkellä ECF:n partnerikouluissa Qatarissa, Omanissa ja Intiassa. Opettajat jakavat omakohtaisia kokemuksiaan työstä ja elämästä kansainvälisessä ympäristössä. Voisitko sinä olla seuraava?

Kenelle tapahtuma on tarkoitettu? Suomalaiset opettajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset (luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopetuksen opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, rehtorit jne.), jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ulkomailla ja jotka haluavat tietää enemmän ECF:n kansainvälisistä uramahdollisuuksista.

Onko sinulla kysyttävää? Osallistujat voivat keskustella opettajien ja ECF:n asiantuntijoiden kanssa tapahtuman aikana. Opettajille on mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä ECF:n sosiaalisen median kanavissa.

Tapahtumainfo

  • Tiistai 12.12. klo 16–17.15
  • SpatialChat-verkkoalusta – linkki tulee ilmoittautumisen yhteydessä
  • Tapahtuman kieli on suomi
  • Tapahtuma on ilmainen

Tervetuloa!

Ilmoittaudu!

Teachers’ career paths abroad – online event

The EduCluster Finland (ECF) recruitment drive for the academic year 2024–25 is approaching.

Are you looking to explore international career opportunities in teaching?

Join our online event to hear from Finnish teaching professionals currently working at ECF partner schools in Qatar, Oman and India. The teachers will be sharing their firsthand experiences of work and life in an international setting.

Who’s the event for? Teachers and other education professionals from Finland (class teachers, subject teachers, SEN teachers, ECEC teachers, principals, etc.) who are interested in working abroad and who want to know more about ECF’ career opportunities.

Got questions? Event participants will be able to chat with the teachers as well as ECF experts during the event.

Event info

  • Tuesday 12 December, at 4–5.15 pm EET (UTC +2)
  • SpatialChat online platform – you will receive the link when you sign up
  • Event language is Finnish
  • Event is free of charge

Welcome!

Sign up!

Pool of Experts

Join our  Pool of Experts to stay updated on our long-term career path options as well as short term international projects. For future reference, we are keen on welcoming like-minded education experts into the community.

Join the Pool of Experts

ECF Trainee Pool

The ECF Trainee Pool is designed to serve teacher students who are looking for a trainee placement abroad. To find out more and to apply, please visit educluster.fi/traineepool

Our research-based tool – Managing Diversity in International Educational Environments Competence Matrixidentifies 15 key competences advantageous for adapting to working life in an international setting. Feel free to explore!

Inspiring Careers

“If it excites you and scares you at the same time, it probably means you should do it”

Leena Veräjänkorva, class teacher

“It was time to test and develop ourselves in terms of professional growth.”

Annulotta Marjanen, SEN teacher & Joonas Marjanen, music teacher

Take a peek at the life of a teacher who wanted to change the direction of his career (video).

Juho Lähdesmäki, SEN teacher

Sit back and listen as Hanne tells her working experiences abroad (video).

Hanne Pikkarainen, class teacher